Rok Jana Szczepanika – wydarzenie kwietnia

4 kwietnia 2022 r., Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zainaugurowała wykładem „Krosno za czasów Jana Szczepanika 1872-1926” uroczyste rozpoczęcie obchodów 150. rocznicy urodzin Jana Szczepanika organizowanych przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie we współpracy z Urzędem Miasta Krosna, Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Szczepanika w Krośnie.Więcej o wydarzeniu:– artykuł KPU w Krośnie– artykuł UM w Tarnowie

Przewodniczący Rady Fundacji Seniorem Roku

fot. www.tarnow.pl Niezmiernie miło jest nam poinformować, że przewodniczący Rady Fundacji Pan Stanisław Wiatr zdobył tytuł Seniora Roku w XIV Małopolskim Plebiscycie Poza Stereotypem. Tytuł przyznany został decyzją Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Serdecznie gratulujemy!!!

Rok Jana Szczepanika – wydarzenie lutego

Tarnowskie ślady Jana Szczepanika dawniej i dziś, czyli rzecz o Fundacji im. J. Szczepanika”24 lutego 2022 r., godz. 17.00 Dom Technika NOT, Tarnów, Rynek 10 Fotoreportaż wydarzenia /UM w Tarnowie/ tutaj. Fotoreportaż wydarzenia /Szkoła Szczepanika/ tutaj Wzmianka w RDN Małopolska tutaj.

Rok Jana Szczepanika – wydarzenie stycznia

Rok Jana Szczepanika – wydarzenie miesiąca stycznia: „APOTEOZA, czyli w świecie gobelinów Jana Szczepanika” – Muzeum Okręgowe w Tarnowie Fotoreportaż /UM w Tarnowie/ tutaj.

2022 Rok Jana Szczepanika

Pod koniec paździenika 2021 roku miejscy radni zdecydowali, że 2022 rok będzie rokiem Jana Szczepanika, genialnego tarnowskiego wynalazcy. To właśnie w roku 2022 przypada 150. rocznica urodzin genialnego wynalazcy. W trakcie tego roku będą miały miejsce różnego rodzaju wydarzenia, konkursy, które mają się skupiać wokół postaci „tarnowskiego Edisona”.

WSPÓŁPRACA FUNDACJI Z NOT – LIST INTENCYJNY

W dniu 25 maja 2021 roku w siedzibie Fundacji im. Jana Szczepanika w Tarnowie został podpisany list intencyjny pomiędzy Naczelną Organizacją Techniczną FSNT Rada w Tarnowie a Fundacją im. Jana Szczepanika w Tarnowie. Z ramienia NOT list podpisali: Renata Łabędź – Prezes Zarządu NOT, Lesław Świętochowski – Sekretarz Zarządu NOT, a ze strony Fundacji im. Jana Szczepanika: Sławomir Sus – Prezes Zarządu Fundacji, Stanisław Wiatr – Przewodniczący Rady Fundacji, Magdalena Siedlik – Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji. Celem listu intencyjnego jest nawiązanie długoterminowej wzajemnej współpracy.  

„Znak zakazu dla narkomanii i dopalaczy ”

Fundacja im. Jana Szczepanika od kwietnia do listopada 2019 r. realizowała projekt profilaktyczny „Znak zakazu dla narkomanii i dopalaczy ”. Zadanie publiczne było współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa. Głównym celem przedsięwzięcia było zbadanie zagrożeń płynących ze stosowania narkotyków i dopalaczy wśród mieszkańców Tarnowa, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska młodzieżowego. W celu opracowania diagnozy potrzeb w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców Tarnowa ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i studentów. Opracowane wyniki i wnioski zaprezentowano w dniu 23 października 2019 r. podczas konferencji profilaktycznej. Prelegenci określili skalę zagrożenia narkomanią w Tarnowie i omówili podejmowane działania profilaktyczne. Referaty wygłosili: Pan Komisarz […]

„Sztuka życia bez nadużycia”

Fundacja im. Jana Szczepanika od kwietnia do listopada 2019 r. realizowała projekt profilaktyczny „Sztuka życia bez nadużycia”. Zadanie publiczne było współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa. Ideą przedsięwzięcia było uświadomienie mieszkańcom Tarnowa i okolic skutków zdrowotnych, rodzinnych, zawodowych i społecznych nadużywania alkoholu.Główna realizacja zadania odbyła się na Palcu Szczepanika 27 września 2019 r. – w dniu Małopolskiej Nocy Naukowców w formie happeningu połączonego z formamiparateatralnymi. Teren i północna elewacja budynku Szkoły Szczepanika zostały podzielone na dwie części: pierwszą propagującą zdrowy styl życia i drugą – prezentującą środowisko patologiczne, dotknięte problem alkoholowym i innymi uzależnieniami.Stworzenie przerysowanych „dwóch światów” (idealnego i patologicznego) poprzez scenografię, nagłośnienie i […]