Cele i zadania

 • Pielęgnowanie pamięci i popularyzowanie wiedzy o Patronie Fundacji.
 • Współpraca ze środowiskami gospodarki, techniki, instytucjami i organizacjami społecznymi.
 • Aktywizacja tych środowisk do działań na rzecz celów Fundacji.
 • Popieranie i promocja różnych dziedzin życia kulturalnego i naukowego.
 • Rozwijanie studiów komparatystycznych.
 • Promocja młodego pokolenia.
 • Przygotowywanie, finansowanie i rozpowszechnianie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych.
 • Promocja miasta Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej oraz celów Fundacji w kraju i za granicą.
 • Integracja środowiska wokół zadań wynikających z dostosowania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej.
 • Organizowanie kursów, odczytów, seminariów, wykładów.
 • Organizowanie imprez kulturalno – oświatowych, rozrywkowych, sportowych oraz turystycznych
 • Wspieranie i organizowanie imprez promocyjnych i okolicznościowych