Rok Jana Szczepanika – wydarzenie lutego

Tarnowskie ślady Jana Szczepanika dawniej i dziś, czyli rzecz o Fundacji im. J. Szczepanika”
24 lutego 2022 r., godz. 17.00 Dom Technika NOT, Tarnów, Rynek 10

  • Fotoreportaż wydarzenia /UM w Tarnowie/ tutaj.
  • Fotoreportaż wydarzenia /Szkoła Szczepanika/ tutaj
  • Wzmianka w RDN Małopolska tutaj.