Rok Jana Szczepanika – wydarzenie marca

„Wieczór ze Statuetką Jana Szczepanika”
29 marca godz. 18.00, IPH w Tarnowie

  •  Publikacja wydarzenia /Facebook IPH w Tarnowie/ tutaj